Натурална минерална вода

Х И С А Р Я

Минералната вода, която ползва хотел “ АУГУСТА” са от  сондаж № 7 на гр. Хисаря.

Съставът, качествата и микробиологичната й характеристика съответстват на резултатите, записани в СЕРТИФИКАТ № 7 / 19.07.1999 на Министерство на здравеопазването и писмо № 986 / 03.05.1994 г. на ХЕИ Пловдив. Водата отговаря на изискванията на БДС 14947-80 – “ Води натурални, минерални и питейни “ и на БДС 14947-83 – “ Води и пиене “.

  Основни физико-химични показатели :

-          pH – 9.0

-          Електро проводимост – 253 микросименса /см.

Първите проучвания на физико - химичния състав на бликащите от назапомнени времена  многобройни извори в Хисаря са извършени през 1882 г. В лабораторията на Източно - румелийския санитарен съвет. От 1954 г. водите се наблюдават редовно от Химическа лаборатория за анализ на минералните води .

В един литър вода се съдържат / в мг.

Аниони

Катиони

Флуорид

5.0

Натрий

60

Хлорид

9

Калций

4

Сулфат

36

Магнезий

Следи

Карбонат

6

Желязо

0.020

Хидрокарбонат

85

Манган

0.003

Метасилициева киселина

53

      
Минералната вода от сондаж № 7 се характеризира с висока природна чистота  със стабилен физико - химичен състав и свойства, тя е кристално чиста, не съдържа микробиологични и токсични елементи, вредни за здравето на човека. Има приятен мек вкус и е с наложени трапезни качества. Извира от дълбочина повече от 400 метра. Бутилирана, тя съхранява качествата си най - малко 12  месеца от датата на бутилиране.

Тя е подходяща за профилактика и лечение на заболявания на храносмилателната система, болести на бъбреците, пикочния мехур и простатната жлеза, на черния дроб и жлъчните пътища, на обмяната на веществата (диабет, подагра, затлъстяване), гинекологични заболявания, някои кожни болести и такива на опорно двигателния апарат.

Температурата на водата на извора е 52°C . Тя е слабо минерализирана – 257 mg / l с магматичен инфилтрационен произход, хидро – карбонатно - натриева, сулфатна, богата на метасилициева киселина, флуор и радон.

В основата си  лечението с хисарска минерална вода, предлагана чрез пиене, бани, инхалаций, клизми, гаргари и др., въздейства върху организма на определени специфични и неспецифични фактори. Към неспецифичните фактори се отнасят температурният и механичният. Особено важна е ролята на специфичните фактори – химичният и редукционно - окислителният.

Въпреки слабата минерализация, химичните елементи в минералната вода се намират в пълна йонна дисоциация тоест те са по - активни. Много лесно и напълно се резорбират през кожата, лигавицата на храносмилателната система и дихателните пътища. Оказват специфично въздействие върху всички органи и системи .

Съдържащите се хидрокарбонати главното лечебно действие на минералната вода. Подържат алкално-киселинното равновесие на организма и неговия алкален резерв. Имат определено въздейстжие върху чернодробно-жлъчните пътища, защитно действие върху черния дроб, стимулират секрецията на задстомашната жлеза. Разводняват секретите в дихателните пътища с дойказан противовъзпалителен ефект. Предизвикват трайно алкализиране на урината, което ги прави подходящи за лечение на бъбречни камъни. Регулират ацидозата в организма, настъпваща при някои обменни заболявания – диабет, подагра и др.

Следващите по важност съставки са сулфатите и магнезиевите  йони.  Оказват  пряко действие върху стомашно - чревните пътища а след постъпването им в кръвта повлияват чернодробно - жлъчната и бъбречна функция. Въздействието им върху червата е едно от най-популярните в балнеологията. Комбинацията с магнезий засилва очистителния ефект.

Хлоридите съдържащи се в минералната вода повишават стомашната секреция и имат обмиващ ефект върху стомашната лигавица. Подпомагат отделянето на токсични вещества и са особено ефективни при болести на опорно двигателния апарат и кожата.

При питейно приложение метасилициевата киселина въздейства най-вече на храносмилателните органи. Подтиска стомашната секреция. Върху червата и кожата действа антисептично, повишава устойчивостта на зъбите спрямо кариес. Има доказан антитоксичен ефект и забавя развитието на атеросклерозата.

Флуорът като химичен елемент е необходим на организма за изграждане на костната система, за растежа на ноктите и косата. Това е особено важно за деца – осигурява нормално развитието на съзъбието и ги предпазва от зъбен камък.

 

През последните години интересът към флуора рязко нарастна в посока на две лечебно профилактични направления – остеопорозата и радиопротекцията .

 

Радонът  като газ действа предимно с алфа лъчите си, стимулира клетъчния обмен. Подобрява имунно-биологичните процеси. Действа върху почти всички системи - кръвоносна, нервна, храносмилателна, ендокринна. Особено ценно е инхалирането с радонова вода.